Công bố ‘luồng xanh quốc gia’ cho xe đi qua vùng dịch

Công bố luồng xanh quốc gia cho xe đi qua vùng dịch - Ảnh 1.

Sơ đồ các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia trên các quốc lộ qua khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 – Nguồn: Tổng cục Đường bộ

Luồng xanh vận tải nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng cục Đường bộ đề nghị các sở giao thông vận tải (GTVT) cập nhật luồng xanh quốc gia; xây dựng và công bố luồng xanh nội tỉnh, kết nối với luồng xanh quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận; lựa chọn và công bố các vị trí dừng nghỉ cho các phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Các sở GTVT thống nhất vị trí các khu vực chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia (kèm theo danh sách vị trí, địa danh; các vị trí cập nhật thường xuyên hằng ngày) trên 8 tỉnh, thành đang kiểm soát: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Hướng dẫn tổ chức giao thông luồng xanh quốc gia cho các phương tiện ưu tiên lưu thông qua khu vực phòng, chống dịch COVID-19 cập nhật ngày 17-7-2021:

I. KHU VỰC PHÍA NAM

1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận về Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 – quốc lộ 55 – quốc lộ 51 – Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – quốc lộ 56 – quốc lộ 51 – Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 3: quốc lộ 1 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – quốc lộ 51 – Bà Rịa – Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận về Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 – tuyến tránh TP Biên Hòa, quốc lộ 1 – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – TP.HCM;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – quốc lộ 55 – quốc lộ 51 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – TP.HCM;

– Lộ trình 3: quốc lộ 1 – quốc lộ 56 – quốc lộ 51 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – TP.HCM;

– Lộ trình 4: quốc lộ 1 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – TP.HCM.

c. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận đi Lâm Đồng và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 – quốc lộ 27 – quốc lộ 20 – Lâm Đồng;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – quốc lộ 28B – quốc lộ 20 – Lâm Đồng;

– Lộ trình 3: quốc lộ 1 – quốc lộ 28 – quốc lộ 20 – Lâm Đồng.

d. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận về Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 – tuyến tránh TP Biên Hòa, quốc lộ 1 – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743A – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743A – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước;

– Lộ trình 3: quốc lộ 1 – ĐT25 – ĐT769 – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743A – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước.

2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Lâm Đồng về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Lâm Đồng đi Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 20 – quốc lộ 28B (hoặc quốc lộ 28) – quốc lộ 1 – quốc lộ 55 (hoặc quốc lộ 56) – quốc lộ 51 – Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 2: quốc lộ 20 – ĐT25 – ĐT769 – Quốc lộ 51 – Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 3: quốc lộ 20 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – quốc lộ 51 – Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 4: quốc lộ 20 – quốc lộ 1 – quốc lộ 56 – quốc lộ 51 –  Bà Rịa – Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ Lâm Đồng về Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 20 – quốc lộ 1 – tuyến tránh TP Biên Hòa, quốc lộ 1 – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743 – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước;

– Lộ trình 2: quốc lộ 20 – quốc lộ 1 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743 – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước;

– Lộ trình 3: quốc lộ 20 – quốc lộ 1 – ĐT25 – ĐT769 – quốc lộ 51 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743 – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước.

3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 14 – quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – ĐT743 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – quốc lộ 51 – Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 2: quốc lộ 14 – ĐT741 – quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – ĐT743 – quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – quốc lộ 51 – Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

 a. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (Long An) đi Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương) – quốc lộ 62 – quốc lộ N2 – tỉnh lộ 8 – Huỳnh Văn Cù – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước;

– Lộ trình 2: cao tốc TP.HCM – Trung Lương – quốc lộ 1 – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước;

– Lộ trình 3: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương; quốc lộ 50) – Nguyễn Văn Linh – cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) – xa lộ Hà Nội – quốc lộ 1 – quốc lộ 1K – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – quốc lộ 13 – Bình Dương, Bình Phước.

b. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (Long An) đi Đồng Nai và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương) – quốc lộ 62 – đường HCM – quốc lộ N2 – tỉnh lộ 8 – Huỳnh Văn Cù – quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – quốc lộ 1K – Đồng Nai;

– Lộ trình 2: quốc lộ N2 – tỉnh lộ 8 – quốc lộ 22 – quốc lộ 1 – cầu Đồng Nai – quốc lộ 51 – Đồng Nai;

– Lộ trình 3: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương) – xa lộ Hà Nội – đường D1 (Khu Công nghệ cao) – đường D2 – Võ Chí Công – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Đồng Nai;

– Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương; quốc lộ 50) – Nguyễn Văn Linh – cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Đồng Nai.

c. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (Long An) về Tây Ninh và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương) – quốc lộ 62 – quốc lộ N2 – ĐT 825 – ĐT 822 – tỉnh lộ 7 – quốc lộ 22 – Tây Ninh;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – quốc lộ 22 – Tây Ninh.

d. Hướng lưu thông từ Tây Ninh đi về Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 22 – tỉnh lộ 8 – Huỳnh Văn Cù – quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – ĐT 743A – cầu Đồng Nai – quốc lộ 51 – Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 2: quốc lộ 22 – quốc lộ 1 – cầu Đồng Nai – quốc lộ 51 – Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Lộ trình 3: quốc lộ 22 – quốc lộ 1 – xa lộ Hà Nội – đường D1 (Khu Công nghệ cao) – đường D2 – Võ Chí Công – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

 a. Hướng lưu thông từ Cà Mau đi về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 – cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Long An;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – quốc lộ QLPH (hoặc quốc lộ NSH) – quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM – Trung Lương) – Long An.

b. Hướng lưu thông từ Cà Mau về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 1 – quốc lộ 54 – Trà Vinh;

– Lộ trình 2: quốc lộ 1 – quốc lộ 60 – Trà Vinh;

– Lộ trình 3: quốc lộ QLPH – quốc lộ 1 – quốc lộ 54 – Trà Vinh.

6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Kiên Giang về An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 80 – quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – quốc lộ N2B – quốc lộ 30 – quốc lộ N2 – quốc lộ 62 – Long An;

– Lộ trình 2: quốc lộ 80 – quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – quốc lộ N2B – quốc lộ 30 – quốc lộ 1 – Long An;

– Lộ trình 3: cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi – cầu Vàm Cống – quốc lộ N2B – quốc lộ 30 – đường HCM – quốc lộ N2 – quốc lộ 62 – tỉnh Long An;

– Lộ trình 4: cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi – cầu Vàm Cống – quốc lộ N2B – quốc lộ 30 – quốc lộ 1 – Long An.

– Lộ trình 5: Kiên Giang – Lộ Tẻ – Rạch Sỏi – N2B – quốc lộ 80 – cầu Mỹ Thuận – quốc lộ 1 – Long An.

b. Hướng lưu thông từ Kiên Giang về An Giang, TP Cần Thơ, Trà Vinh và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 80 (hoặc cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) – quốc lộ 91 – quốc lộ 1 – quốc lộ NSH – quốc lộ 60 – Trà Vinh;

– Lộ trình 2: quốc lộ 80 (hoặc cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) – cuốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – quốc lộ N2B – quốc lộ 30 – quốc lộ 1 – quốc lộ 53 – Trà Vinh;

– Lộ trình 3: quốc lộ 80 (hoặc cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) – quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – quốc lộ N2B – quốc lộ 30 – quốc lộ 1 – quốc lộ 60 – quốc lộ 53 – Trà Vinh.

– Lộ trình 4: Kiên Giang – quốc lộ 80 – quốc lộ 61 – quốc lộ 61C – cầu Cần Thơ – quốc lộ 1 – quốc lộ 54 – Trà Vinh.

7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ Trà Vinh đi về Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

– Lộ trình 1: quốc lộ 53 – quốc lộ 60 – cao tốc TP.HCM – Trung Lương – quốc lộ 62  – quốc lộ 1 –  Long An;

– Lộ trình 2: quốc lộ 53 – quốc lộ 60 – quốc lộ 50 – Long An.

II. CÁC KHU VỰC CÒN LẠI (miền Bắc, miền Trung):

1. Trục Bắc Nam:

* Quốc lộ 1: Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Ninh Thuận.

* Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng – Hà Nội – Hòa Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Kon Tum – Bình Phước – quốc lộ 14

2. Hệ thống đường cao tốc

– Nội Bài – Lào Cai;

– Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên;

– Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội;

– Pháp Vân – Cầu Giẽ; Cầu Giẽ – Ninh Bình;

– Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

3. Các trục kết nối:

Quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 4, quốc lộ 4D, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 279, quốc lộ 8, quốc lộ 9, quốc lộ 10, quốc lộ 18, quốc lộ 32, quốc lộ 27C, quốc lộ 19, quốc lộ 24, quốc lộ 25, quốc lộ 26.

Lập luồng xanh vận tải hàng hóa liên vùng và trên cả nước Lập luồng xanh vận tải hàng hóa liên vùng và trên cả nước

TTO – Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể với Tổng cục Đường bộ tại cuộc họp giao ban giữa Bộ Giao thông vận tải và 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam vào chiều tối 14-7.

 

Nhận cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại TPHCM. Và nhận làm quảng cáo marketing online trực tuyến.

Bạn có thể liên hệ chúng tôi hay tìm kiếm thông tin chúng tôi qua các từ khóa

“lan kế toán” – “dịch vụ kế toán tân thuế việt” – “công ty tnhh đa lộc tài”

Hotline: 0906.657.659 Mr Vương

Dịch vụ đang nhận sua cua sat tai nha

Dầu nhớt NPoil có tốt không?

Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza

ể các bạn tiện theo dõi dịch vụ thiết kế website Đa Lộc Tài. Chúng tôi sẽ đưa ra danh sách website giao diện demo cho khách hàng lựa chọn. Nếu bạn mua lẻ không sử dụng hosting của chúng tôi đồng giá 1.000.000 đ giao diện. Bảo hành trọn đời code.

Hoặc bạn tham khảo Bảng giá dịch vụ website chuẩn seo ( Bảng giá này đã bao gồm hosting và tên miền .com duy trì hằng năm)

Để liên hệ kinh doanh và hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ thông tin sau đây.

TPHCM và các tỉnh miền nam0906.657.659 Mr Vương

Miền trung: 08.5759.8367 Mr Tài

Miền bắc039.365.1247 Mr Cao

 1. Website bán áo mưa http://mauweb.daloctai.com/aomua/
 2. Website dịch vụ bảo vệ http://mauweb.daloctai.com/baove/
 3. Website bán dụng cụ âm nhạc và đào tạo http://mauweb.daloctai.com/art/
 4. Website bán đồ, dụng cụ trẻ em http://mauweb.daloctai.com/babyshop/
 5. Website công ty bảo hiểm http://mauweb.daloctai.com/baohiem/
 6. Website nhà hàng BBQ đồ nướng, lẩu http://mauweb.daloctai.com/bbq/
 7. Website bán hàng mỹ phẩm trực tuyến http://mauweb.daloctai.com/mypham/
 8. Website bán mỹ phẩm trực tuyến mẫu 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/beauty/
 9. Mẫu website bán mỹ phẩm số 4 https://mauweb.daloctai.com/demo03/mypham4/
 10. Website công ty nội thất, siêu thị nội thất http://mauweb.daloctai.com/noithat/
 11. Website bán hàng camera quan sát, smarthome http://mauweb.daloctai.com/camera/
 12. Website giới thiệu công ty trung tâm dữ liệu http://mauweb.daloctai.com/mobiplus/
 13. Website bán hàng điện máy, giống dienmayxanh.com http://mauweb.daloctai.com/dienmay/
 14. Website bán hàng điện máy, giống điện máy chợ lớn http://mauweb.daloctai.com/demo02/dienmaycholon/
 15. Website công ty cơ khí http://mauweb.daloctai.com/cokhi/
 16. Website dạy trang điểm http://mauweb.daloctai.com/daytrangdiem/
 17. Website tin tức thể thao, báo online http://mauweb.daloctai.com/tinthethao/
 18. Website bệnh viên đa khoa https://mauweb.daloctai.com/demo02/benhvien/
 19. Website bán hàng sách http://mauweb.daloctai.com/demo02/booking/
 20. Website bất động sản 01 http://mauweb.daloctai.com/demo02/bds8/
 21. Website bất động sản 02 http://mauweb.daloctai.com/demo02/greenbay/
 22. Website giới thiệu công ty may mặc đồng phục http://mauweb.daloctai.com/demo02/dongphuc/
 23. Website bán hàng trái cây nông sản http://mauweb.daloctai.com/demo02/foody/
 24. Website giới thiệu công ty, dịch vụ kế toán http://mauweb.daloctai.com/demo02/gioithieucongty/
 25. Website giới thiệu công ty, công ty xây dựng http://mauweb.daloctai.com/demo02/doanhnghiep/
 26. Website giới thiệu công ty, công ty xây dựng 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xaydung/
 27. Website giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ, spa http://mauweb.daloctai.com/demo02/thamyvien/
 28. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld/
 29. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld2/
 30. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động 3 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld3/
 31. Website giới thiệu dịch vụ nha khoa http://mauweb.daloctai.com/demo02/thammyvien2/
 32. Website giới thiệu dịch vụ nha khoa https://mauweb.daloctai.com/demo03/nhakhoa/
 33. Website giới thiệu viện chăm sóc tóc http://mauweb.daloctai.com/demo02/vientoc/
 34. Website giới thiệu công ty Vcheck http://mauweb.daloctai.com/demo02/vcheck/
 35. Website bán hàng thuốc lá điện tử VAPE http://mauweb.daloctai.com/demo02/vape/
 36. Website trường đại học quốc tế http://mauweb.daloctai.com/demo02/university/
 37. Website giới thiệu công ty thi công nội thất, thạch cao http://mauweb.daloctai.com/demo02/tuongthachcao/
 38. Website bán hàng tranh gỗ mỹ thuật http://mauweb.daloctai.com/demo02/tranhgo/
 39. Website giới thiệu công ty điện, điện năng lượng mặt trời http://mauweb.daloctai.com/demo02/tietkiemdien/
 40. Website bán thực phẩm chức năng http://mauweb.daloctai.com/demo02/thucphamchucnang3/
 41. Website bán hàng thời trang https://mauweb.daloctai.com/demo03/shopthoitrang2/
 42. Website bán hàng rượu đế, rượu tây các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopruou/
 43. Website bán hàng vật phẩm phong thủy http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopphongthuy/
 44. Website bán hàng nội thất, bàn ghế http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopnoithat/
 45. Mẫu website bán hàng nội thất số 6 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat6/
 46. Mẫu website công ty nội thất số 5 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat5/
 47. Mẫu website công ty nội thất số 4 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat4/
 48. Mẫu website công ty nội thất số 3 https://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat3/
 49. Mẫu website công ty nội thất số 2 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat2/
 50. Website bán hàng, bán hoa http://mauweb.daloctai.com/demo03/shophoa/
 51. Website bán hàng thương mại điện tử giống tiki, lazada http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopbanhang/
 52. Website bán hàng, bán bánh kem, bánh mì các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/cake/
 53. Website bán hàng, bán ô tô, phụ tùng oto, nhớt các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/banxeoto/
 54. Website bán hàng bán ô tô, phụ tùng và nhớt http://mauweb.daloctai.com/demo03/banxetai/
 55. Website giới thiệu công ty in ấn quảng cáo http://mauweb.daloctai.com/demo03/inan3/
 56. Website giới thiệu công ty in ấn quảng cáo số 2 http://mauweb.daloctai.com/demo03/inan2/
 57. Website bán hàng pianno, nghệ thuật http://mauweb.daloctai.com/demo03/piano/
 58. Website bán hàng nước giặt, xà bông, bột giặt http://mauweb.daloctai.com/demo03/newsun/
 59. Mẫu website nhà hàng, lẩu nướng BBQ https://mauweb.daloctai.com/demo03/nhahang/
 60. Mẫu website giới thiệu công ty sản xuất thẻ vip, thẻ nhựa https://mauweb.daloctai.com/demo03/mica2/
 61. Mẫu website siêu thị mẹ và bé https://mauweb.daloctai.com/demo03/mevabe/
 62. Mẫu website bán hàng máy lọc không khí, máy lạnh https://mauweb.daloctai.com/demo03/maylockhongkhi2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *